Telemedicinens historia

telemedicinens-historia-alla

Historisk förklarande serie för DocOnNet. Här har jag arbetat i ett seriemanér, som tagits fram tillsammans med kunden. Inspirationskällor var Hergés Tintin samt Apples tidiga enkla formspråk.