Graf över svensk ut- och invandring

Illustration till läromedelsförlag och samhällskunskapsbok, med syfte att skapa en lättbegriplig och snygg graf.