Graf över svensk ut- och invandring

Graf över svensk ut- och invandring 1

Illustration till läromedelsförlag och samhällskunskapsbok, med syfte att skapa en lättbegriplig och snygg graf.