Storyboard, projektplanering

Storyboard skiss för kortfilm.