Storyboard, korv och fika

Storyboard skiss för kortfilm.