Stanley och Livingstone

Stanley och Livingstone, läromedel i historia för högstadiet.