Sandlådan

Förskolelärare. Illustration av olika yrkeskategorier inför gymnasievalet.