Kartor

Kartritare/kartillustratör som jobbar med en mängd olika användningsområden – läromedel, information, fakta, redaktionellt etc.

En europeisk alternativ historia

Vad skulle hänt om bysantinarna lyckats behålla sitt rike och besegrat turkarna under 13-1400-talet? Ja, det är ganska svårt att svara på. Denna karta är en kvalificerad gissning.

Europa efter EU

Vad skulle hända om EU upplöstes? Ja, det är en fråga som vi med rätta ställer oss varje gång det är kris i unionen, vilket är ganska ofta numera.

Fördomar om europeisk matkultur

Vad äter våra grannar egentligen? Tyskar äter surkål och italienare spagetti. Våra fördomar om mat är djupgående, åtminstone på ett ytligt plan.

Köttbullskartan

Köttbullar finns ju inte bara i Sverige, utan förekommer i alla möjliga färger och former runt om i Europa. Polpetta heter de i Italien och frikadeller i Danmark, keftedes i Grekland och Fasirozott i Ungern.

Framgångsföretag i världen, karta

varlden-karta

Världskarta till Nima Sanandaji och Maria Rankkas bok Framgångsföretagandet nya geografi. Utmaningen var att få in stora mängder information på ett lättbegripligt sätt. Här ser vi hur framgångsföretagen minskar i västvärlden, men blir fler i exempelvis Kina, Indien och Latinamerika.

Framgångsföretag i Europa, karta

europa-karta

Europakarta till Nima Sanandaji och Maria Rankkas bok Framgångsföretagandet nya geografi. Utmaningen var att få in stora mängder information på ett lättbegripligt sätt.

Greker och fenicier

Karta över den grekiska och feniciska kolonosationen av Medelhavet ca 700 f kr - Robert Toth, karttecknare

Den grekiska och feniciska koloniseringen av Medelhavet ca 700 f Kr. karta till en ny historiebok, du hittar den på AdLibris.

 

Avkoloniseringen av Afrika och Asien

studlit-32-1-avkolonisering

 

Den här kartan anger när de afrikanska och asiatiska kolonierna blev självständiga. Mer info om boken finns på Bokus.

Romarrikets utbredning

Kartillustrator, Robert Toth - Romarrikets utbredning

 

Romarrikets utbredning från ca 300 f Kr till 200-talet  e Kr. (mer…)

Kriget i Stilla havet

studlit-27-7-stillahavskriget

 

En karta som beskriver andra världskrigets i Stilla havet. Från japanernas bombningar i Pearl harbour till krigets slutskede med slaget vid Okinawa, samt bombningen av Hiroshima och Nagasaki.

Begreppet samhälle

Begreppet samhälle. Illustration för en högstadie-lärobok i samhällskunskap. Mer info finns bl a på Bokus.

Amerikanska fördomskartan

Inspirerad av andra humoristiska kartor om våra fördomar på nätet beslutade jag mig för att göra min egen version. Även om kartan är det dominerande, så är det här främst en kreativ illustration, där manus och idén kanske är det viktigaste. Som karttecknare gäller det i det här fallet att förenkla, så att ovidkommande detaljer och krångligheter inte stör helhetsintrycket.