XL

Uteservering miljöbild

Den här miljöbilden gjorde jag åt en restaurang som söker tillstånd för en uteservering till sommaren. Illustrationen medföljde ansökan som en bilaga, tillsammans med, ritningar, planer etc. En tydlig och bra bild över platsen ökar förmodligen chansen att få ett godkännande. Bilden är enkel, och saknar människor, bilar etc. Här handlar det om att informera   →

Storyboard, korv och fika

Storyboard skiss för kortfilm.

Storyboard, projektplanering

Storyboard skiss för kortfilm.

Storyboard, projekt i Afrika

Storyboard skiss för TV-serie om ett skolprojekt i Afrika.

Storyboard, fika och barnpassning

Storyboard skiss för kortfilm.