Sanoma – PRIO Samhälle

Allas lika värde

    Allas lika värde. Läromedel.  

Hur Sverige styrs

Modell över de övergripande politiska beslutsprocesserna i Sverige. Läromedel i samhällskunskap. Mer info om boken finns bl a på Bokus.

Arbetsmarknaden

  En förklarande modell hur den svenska arbetsmarknadens avtal & lagar fungerar. Läromedel i samhällskunskap, högstadiet.

Modebloggare

Modebloggare, läromedel i samhällskunskap.

Dystopi eller utopi?

Dystopi eller utopi? De gamla blir bara fler och fler, arbetslösheten ökar, sociala spänningar – ELLER jobb åt alla och framåtanda? Läroboksillustration, samhällskunskap.

Natur och Kultur

Människan har ena foten i naturen och den andra i kulturen. Läromedel, samhällskunskap årskurs 7.

Globalisering

Globalisering. Illustration för en samhällskunskapsbok, högstadiet.