Sanoma – PRIO Samhälle

Graf över svensk arbetskraft

Illustration till läromedelsförlag och samhällskunskapsbok, graf över den svenska arbetskraften.

Graf över svensk ut- och invandring

Illustration till läromedelsförlag och samhällskunskapsbok, med syfte att skapa en lättbegriplig och snygg graf.

Begreppet samhälle

Begreppet samhälle. Illustration för en högstadie-lärobok i samhällskunskap. Mer info finns bl a på Bokus.

Hegemoni

Maktens pyramid, läromedel i samhällskunskap. För mer info om boken se bl a Bokus.  

Det politiska systemet i Kina

Det politiska systemet i Kina. Läromedel.  

Vem bestämmer vad i Sverige

De politiska funktionerna i Sverige. Läromedelsillustration.  

Från rasism till tolerans

  Här försöker jag illustrera olika grader av främlingsfientlighet: rasism, främlingsfientlighet, främlingsrädsla och tolerans. Det är en utmaning för en faktaillustratör att med enkla medel  visualisera något så komplicerat, men jag tror bilden är någotsånär tydlig. Läromedel för högstadiet.

Aktörerna på världsscenen

De olika aktörerna på världsscenen. Läromedel.    

Identitet

Hur påverkas vi av omvärlden? Identitetsbegreppet. Läromedelsillustration.  

Dopamin

Dopamin är det ämne som får oss att känna välbehag. Läromedel.