Populär arkeologi

Växa ifrån

Skämtruta för tidningen Populär arkeologi, med historiskt och arkeologiskt tema, samt viss nutidsanknytning.

Arkeologiska fynd på Ornö

Karta över arkeologiska fyndplatser på Ornö i Stockholms Skärgård.

Allt guld i Hellas

Skämtbild för tidningen Populär arkeologi.

Karta över Stilla havet

Karta för tidskriften Populär arkeologi. Här ser vi migrationen från Asien ut över Stilla havet.

Den halshuggna kvinnan

Redaktionell illustration med historisk/arkeologiskt tema för tidningen Populär arkeologi.