MSN/Microsoft

Ökad medvetenhet om faror på Internet

Kampanj för att barn och ungdomar ska vara mer försiktiga när de surfar på internet.

Grafisk illustration för kampanj om nätsäkerhet

Illustration för kampanj i syfte att öka medvetenheten hos ungdomar, om faror som kan uppstå genom kontakter och möten på internet.

Projekt för barn om Internet

Kampanj för att öka medveten om faror på internet, målgruppen var barn och unga vuxna.