Innovell

Kreativ förstörelse

Illustration i klassiskt seriemanér med lite undergångsstämning, till webbmarknadsföraren Anders Hjorths artikel Surfing the Waves of Creative Destruction.