Heidelberg cement

Cementfabrik, teknisk illustration

Översiktlig illustration av en cementfabrik. Texter och infomediaboxar ej tillagda.