Natur och Kultur

Människan har ena foten i naturen och den andra i kulturen. Läromedel, samhällskunskap årskurs 7.