Ökad medvetenhet om faror på Internet

Kampanj för att barn och ungdomar ska vara mer försiktiga när de surfar på internet.