Läkarundersökning via Internet

internetsjukhuset-serie

Nu kan du besöka din läkare via Internet. Internetsjukhuset arbetar med att hjälpa vårdcentraler att ta steget ut i cyberrymden. Tekniken kallas för telemedicin. Tala med läkaren via Skype eller telefon medan din hälsojournal finns tillgänglig online för vårpersonalen som snabbt kan hjälpa dig.