Kinas terrakottaarmé

Karta över terrakottaarméns fyndplats i Kina, för Östasiatiska museets utställning i bergrummen.