Infografik, faktateckningar

Lättbegripliga manualer, bruksanvisningar, informationsgrafik, faktateckningar, faktagrafik och reklam. Tanken är att förenkla det invecklade och svårbegripliga.

Kontakta oss för mer info

Från rasism till tolerans

  Här försöker jag illustrera olika grader av främlingsfientlighet: rasism, främlingsfientlighet, främlingsrädsla och tolerans. Det är en utmaning för en faktaillustratör att med enkla medel  visualisera något så komplicerat, men jag tror bilden är någotsånär tydlig. Läromedel för högstadiet.

Aktörerna på världsscenen

De olika aktörerna på världsscenen. Läromedel.    

Identitet

Hur påverkas vi av omvärlden? Identitetsbegreppet. Läromedelsillustration.  

Hur Sverige styrs

Modell över de övergripande politiska beslutsprocesserna i Sverige. Läromedel i samhällskunskap. Mer info om boken finns bl a på Bokus.

Arbetsmarknaden

  En förklarande modell hur den svenska arbetsmarknadens avtal & lagar fungerar. Läromedel i samhällskunskap, högstadiet.

Natur och Kultur

Människan har ena foten i naturen och den andra i kulturen. Läromedel, samhällskunskap årskurs 7.

Globalisering

Globalisering. Illustration för en samhällskunskapsbok, högstadiet.

DNA

En förklaring av begreppet DNA-prov. Lärobok i historia.

Grekisk helgedom

Plan över den grekiska kultplatsen vid Ajia Irini på Cypern, för Medelhavsmuseet.

Affisch, besprutning

Besprutning på landsbygden. Illustration för Kemikalieinspektionen.