Infografik, faktateckningar

Lättbegripliga manualer, bruksanvisningar, informationsgrafik, faktateckningar, faktagrafik och reklam. Tanken är att förenkla det invecklade och förklara svårbegripliga.

Tecknad annons MedNet

  Tecknad annons för hjälpmedelsföretaget MedNet, som främst säljer produkter åt äldre via internet/telefon.

Begreppet samhälle

Begreppet samhälle. Illustration för en högstadie-lärobok i samhällskunskap. Mer info finns bl a på Bokus.

Uteservering miljöbild

Den här miljöbilden gjorde jag åt en restaurang som söker tillstånd för en uteservering till sommaren. Illustrationen medföljde ansökan som en bilaga, tillsammans med, ritningar, planer etc. En tydlig och bra bild över platsen ökar förmodligen chansen att få ett godkännande. Bilden är enkel, och saknar människor, bilar etc. Här handlar det om att informera   →

Ikoner för Cartagenia

Ikoner och infomedia för Cartagenia, ett amerikanskt-belgiskt företag som kartlägger det mänskliga DNA:et.

Tecknade annonser

Bilden ovan är en del av en svit annonser. Tanken är att de ska förenkla budskapet, förmedla en positiv känsla och fånga betraktarens öga, trots att annonsformatet är litet. Jag har använt företagets grafiska-profilfärger för att åstadkomma igenkänning och tydlighet. Pernova säljer hjälpmedel för de som behöver lite stöd i vardagen.    

Hegemoni

Maktens pyramid, läromedel i samhällskunskap. För mer info om boken se bl a Bokus.  

Det politiska systemet i Kina

Det politiska systemet i Kina. Läromedel.  

Vem bestämmer vad i Sverige

De politiska funktionerna i Sverige. Läromedelsillustration.  

Samarbete

Samarbete; del av presentationsmaterial för ledarskapsprojekt inom jordbruk/landsbygd.

Träd med stort rotsystem

  Träd med rötter; del av presentationsmaterial för ledarskapsprojekt inom jordbruk/landsbygd.