Hur Sverige styrs

Modell över de övergripande politiska beslutsprocesserna i Sverige. Läromedel i samhällskunskap. Mer info om boken finns bl a på Bokus.