Graf över svensk arbetskraft

Graf över svensk arbetskraft 1

Illustration till läromedelsförlag och samhällskunskapsbok, graf över den svenska arbetskraften.