Graf över svensk arbetskraft

Illustration till läromedelsförlag och samhällskunskapsbok, graf över den svenska arbetskraften.