DNA

En förklaring av begreppet DNA-prov. Lärobok i historia.