Den halshuggna kvinnan

Redaktionell illustration med historisk/arkeologiskt tema för tidningen Populär arkeologi.