Berlinkonferensen

Berlinkonferensen, där kolonialmakterna kom överens om hur man skulle gå tillväga vid uppdelningen av Afrika. Läromedel i historia.