Arbetsmarknaden

 

En förklarande modell hur den svenska arbetsmarknadens avtal & lagar fungerar. Läromedel i samhällskunskap, högstadiet.